Holistic Pulsing

Holistic Pulsing is een zachte massagevorm, waarbij ik op een zachte manier het lichaam ritmisch beweeg. Een vorm van 'wiegen' waarbij het lichaam de mogelijkheid krijgt en uitgenodigd wordt opnieuw te gaan stromen en zijn eigenheid weer te tonen. Hierdoor kan bewustwording en acceptatie ontstaan en kunt u weer in uw eigen kracht komen. Holistic Pulsing gaat ervan uit dat alles stroomt in het lichaam. Door de massage kan eventuele stagnatie in deze stroming gevoeld worden. Tijdens deze massage ligt u gekleed op de massagetafel.