Werkwijze

De sessies duren normaliter anderhalf uur en bestaan uit een kort voorgesprek, waarin ik verneem wat uw wens of vraagstelling is. Deze bespreek ik met u om zo duidelijk te krijgen wat daarin meespeelt en wat belangrijk kan zijn voor de massage. Dan volgt de massage. Er wordt afgesloten met een korte evaluatie.
Wanneer bewustwording of het verkrijgen van inzicht niet uw bedoeling is, kunt u ook kiezen voor een sessie van een uur.

De eerste sessie duurt altijd anderhalf uur. In deze sessie start ik met een intake en bekijken we samen welke aspecten meespelen in het wel of niet gemasseerd mogen worden; waardoor uw gevoel van gezondheid nu bepaald wordt en wat uw wensen zijn voor de massage. We vullen samen een intakeformulier in, waarop ik ook uw adresgegevens noteer.

Ouderen of mensen die door ziekte aan huis gebonden zijn, bied ik de mogelijkheid om aan huis te komen masseren. Ik breng geen massagetafel mee. De mogelijkheden voor een massage zullen daardoor minder ruim zijn. Wanneer u een hoog bed heeft kan ik u daar masseren. Is dit niet het geval dan zoek ik naar een mogelijkheid om te masseren terwijl u zit.