Het wijze lijf

Ons lijf streeft altijd naar harmonie en naar het volledig kunnen laten stromen van onze energie. Wanneer de harmonie verstoord is geraakt of de energie geblokkeerd is, geeft ons lijf ons signalen zoals pijn, spanning, onrust, vermoeidheid, enzovoort.
We kunnen deze signalen gebruiken door te luisteren naar wat ze ons te zeggen hebben. Het opheffen van een signaal van verstoring of blokkade heeft pas ècht zin, wanneer we vanuit een verkregen inzicht onze leefwijze, de manier waarop we met ons lijf en ons leven omgaan, kunnen veranderen. Dan krijgt het helend vermogen van ons lichaam de gelegenheid onze gezondheid te stabiliseren, te verbeteren of te herstellen. Soms is er sprake van een levensthema en blijft een signaal gedurende ons hele leven aanwezig om ons er steeds aan te herinneren.

Ik leef in verwondering voor de continue samenwerking van al onze cellen en onze organen, het stilzwijgend uitvoeren van alle verschillende functies, zoals ademhaling, bloedsomloop en spijsvertering, zonder tussenkomst (gelukkig maar) van onze wil of ons verstand.
Ik heb een diepe bewondering voor het signalerend en tegelijkertijd helend vermogen van ons lichaam.
Mijn eerbied voor de werking, de wijsheid en de kracht van het lichaam heeft geleid tot de naamgeving van mijn praktijk: Het Wijze Lijf.