Holistische visie

De woorden 'holisme' en 'holistisch' komen van het Griekse woord 'holos', dat 'heel' betekent. Binnen de holistische visie wordt de mens gezien als een eenheid van lichaam en geest. Deze eenheid kent fysieke, mentale, emotionele, sociale en spirituele facetten die continue met elkaar in wisselwerking zijn. Al deze facetten kunnen zich in het lichaam manifesteren. Binnen de holistische visie wordt een klacht, symptoom of ziekte gezien als een door het lichaam gegeven signaal van een verstoorde harmonie. Het wordt beschouwd als een vragen om aandacht voor die aspecten van ons Zijn welke we tot dan toe niet hebben kunnen of willen waarnemen. In het geven van een massage vanuit deze visie heb ik niet de intentie het signaal zo snel mogelijk weg te werken, maar hoop ik u te kunnen begeleiden naar bewustwording en inzicht. Ik zal u nooit kunnen zeggen welke betekenis een signaal heeft. De enige die dat kan, bent u zelf.